Nabízíme zajištění trakce, obsluhy a dalších služeb železničního dopravce pro potřeby modernizací, oprav a elektrizací železničních tratích celostátního, regionálního významu a vleček. Dále přepravy stavební mechanizace mezi stavbami, návoz a odvoz z místa deponie do místa výluky. V případě potřeby zajistíme projednání a objednání výluky staniční či traťové koleje s provozovatelem dráhy.

Průzkumné vrty ve stanici i na trati

Betonáž patek sloupů

Odvoz vytěžené zeminy

Návoz sloupů trakčního vedení

Úpravy polohy troleje

Návoz stěrku kolejového lóže