Provozování drážní dopravy na vlečce

Zajistíme na vlastní licenci k provozování drážní dopravy přístavbu vozů z přípojové stanice na vlečku a posun na vlečce.

Provozování dráhy – vlečky

Zajistíme vydání úředního povolení k provozu vlečky, uzavření smlouvy o styku drah, vypracování provozního řádu vlečky, apod.