by admin admin

V sobotu 27. května vyjel na licenci dopravce Valenta Rail s.r.o. zvláštní vlak do Koněpruských jeskyní. Organizátorem jízdy byl spolek Výtopna Slaný. Souprava vlaku byla složena z historického vozu Balm a lokomotivy řady 742 společnosti ČD Cargo, která je tradičním partnerem výletních vlaků slánské výtopny.

Zážitkový vlak směřoval ze Slaného přes Kralupy nad Vltavou, Prahu a Prokopské údolí do Berouna, odkud pokračoval na vlečku Velkolom Čertovy schody. Cestou se uskutečnila ještě krátká zastávka v Loděnici na prohlídku muzea filmu Ostře sledované vlaky. Během jízdy po vlečce proběhl poutavý výklad pana Kimla o historii, současnosti a budoucnosti lokality. Následoval pěší přesun ke Koněpruským jeskyním a jejich prohlídka. Na zpáteční cestu se vlak vydal po čtvrté hodině odpolední, a to po hlavní trati přes Karlštejn.

Děkujeme společnostem Lhoist, Velkolom Čertovy schody a osobně panu Kimlovi za vstřícný přístup a možnost uspořádání této jízdy.

Výletní vlak na vlečce VČS
Velkolom Čertovy schody
Koněpruské jeskyně